Våre produkter

Created with Sketch.

Foruten å levere alt hva kunden ønsker, har vi også utviklet tjenester og apper til ulike formål.

  • App for massetransport – produktivitet
  • Nett-tjeneste for administrasjon og oppfølging av data innhentet via app
  • Punchout nettbutikk rettet mot NTNU for restaurantene Frati catering og To Rom og Kjøkken.
  • Kalkyle og varetellings-system for restauranter, utviklet i samarbeid med Fratigruppen
  • Jobbsøker-portal og varslings-system for varsling og oppfølging av interne, uønskede hendelser
  • App for beregning av aksellast og lastens tyngdepunkt for singel bil finnes for iOS og Android